Bilimsel Yayınlarım

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYINLAR LİSTESİ
 
Uluslararası Makaleler
 
1-Taneli,B.,Verimli,A., Taneli,S., Özaşkınlı,S., Kireççi, Y.,Ergun,Ş., Erden,G : Cerebral lateralization in normals, schzophrenia and schzophrenia-like psychotic epilepsy. Adv.Biol.Psychiat., 16:132-145,1987
 
2-Tot,Ş.,Şahin,G.,Verimli,A. : Primary Fibromyalgia and Depression: The Role of Relatives in Fibromyalgia, The Pain Clinic (Kabul Edildi),2004
 
Uluslararası Bildiriler
 
1-Taneli,B., Verimli,A., Kireççi,Y., Ergun,Ş., Erden, G.,Taneli, S.,Özaşkınlı,S : Cerebral lateralization in normals, schizophrenia and schizophrenia-like psychotic epilepsy. 5th İnternational Symposium on Clinical Aspects or Psychopaphological Conditions. Vienna,July 9-10,1983
 
2-Verimli,A., Arkonaç,O., Beyazyürek,M., Koçak,T. : An Effaccacy Study Comparing Carbamazepin and Chlorpromazine in Manic Patients. VIII. World Congress of Psychiatry Abstracts Book,Athens,1989,p:316
 
3-Beyazyürek, M., Arkonaç,O., Verimli,A.,Tuncel, C.,Ersül, Ç., Kalyoncu,A., Toker,F. : A Double Blind Study of Trazodone and Amitriptyline in the Treatment of Mood Disorders,VIII.World Congress of Psychiatry Abstracts Book,Athens,1989,p:403
 
4-Verimli,A.,Atalay,H.,Özsoy,T.,Atay,T. : The Psychopathology in Psychiatric Disorders of Epileptic Patients. İnternational Symposium on Psychiatric Disorders and Epilepsy. Bursa/Turkey,1990
 
5-Verimli,A.,Atalay,H.,Özsoy,T.,Atay,T. : The Psychopathology in Psychiatric Disorders of Epileptic Patients. J. Biological Psychiatry supp.29(11S):528S,1991 (Abstracts of 5th World Congress)
 
6-Verimli, A.,Atalay,H., Özsoy,T.,Atay, T.,Ersül,Ç. : Psychiatric Disorders in Left or Right sided Brain Lesions. J. Biological Psychiatry supp.29(11S):698S,1991,(Abstracts of 5th World Congress)
 
7-Kalelioğlu,T.,Eradamlar, N.,Kantarcı, E.,Verimli, A.,Alpkan,L., Beyazyürek, M. Mianserin and Maprotiline by Their Anticholinergic Side Effects. Clinical Neuropharmacology,Vol 15 supp.1 p:419B,1992 (Proceedings of the 18th Collegium İnternationale Neuro-Psychopharmacologium Congress,Nice/France)
 
8-Verimli,A.,Kara,H.,Büyükkal,B. : Magnesium Deficiency and Depression: Two Case Reports. Clinical Neuropharmacology,Vol 15 supp.1 p:512B (Proceedings of 18th Collegium İnternationale Neuro-Psychopharmacologium Congress,Nice/France)
 
9-Atalay,N., Öztezcan, S.,Atalay, H.,Verimli, A.,Hikmet, O.,Toker,G. : Alterations on Antioxidant Defence System in Schizophrenic Patients. Schizopheria 1992 and İnternational Conference Abstract Book,p:85, Vancouver/ Canada,1992
 
10-Verimli,A., Özsoy, T.,Karadağ, F.,Türkcan,A.,Aran, F., Oral, E.T. :Bipolar Type I and Type II Disorders Between Turkish İn-Patient Population. 2nd İnternational Conference on New Directions in AffectiveDisorders. Abstracts Book p:61,Jerusalem,1995
 
11-Verimli,A.,Oral,E.T., Karadağ,F., Özsoy,T.,Aran, F.,Türkcan, A., Adanur, A.İ. Valproate in the Prevention of Bipolar Disorder: Two Year Follow-Up 2nd İnternational Conference on New Directions in Affective Disorders. Abstracts Book,p:27,Jerusalem,1995
 
12-Pektaş, A., Büyükkal, B.,Karadağ, F.,Oral, E.T., Verimli,A. : Alcohol Dipendence as an Affective Spectrum Disorder. X.World Congress of Psychiatry Abstract Book,Madrid,1996,Vol 2 p:38
 
13-Büyükkal,B., Oral,E.T., Demir,T., Demir, D.,Sarılgan, C., Verimli,A. : Eating Disorders as an Affective Spectrum Disorder: A Controlled Family History Study. X.World Cogress of Psychiatry Abstract Book,Madrid,1996,Vol 2 p:41
 
14-Sarılgan,C., Büyükkal,B., Oral,E.T., Kırlı,S., Verimli,A. : Cerebral Lateralization in Mood Disorders. X.World Congress of Psychiatry Abstract Book,Madrid,1996,Vol 2 p:220
 
15-Sarılgan,G., Erten,E., Oral,E.T., Verimli, A., Hanoğlu, L., Karadağ,F. : The Evaluation of Fronto-Parietal Functions and İnsight İn Bipolar Affective DisorderPatients,I.İnternational Symposia of Biological Psychiatry Bursa/Turkey,1997
 
16-Erten,E., Karadağ, F.,Oral,E.T., Sarıldgan, G.,Hanoğlu, L., Verimli,A. : Fronto-Parietal Functions in First Episode Manic Patients and Its Relation with the Age of Onset. Acta Neuropsychiatrica, Vol 12:3,2000
 
17-Toksoy,Ö.,Erten,E., Verimli,A., Oral,E.T. : Discontinuatioo of Volproate in BP Maintenance: One-year Follow-up. The J. European College of Neuropsychopharmacology,Supp 3,Vol. 12,s 212,2002
 
Atıflar
 
1-Goodnick,P.J: Mania,p:305-306'da Valproate-Lithium combination in the prophylaxis of bipolar disorder: three years of open followup. İnternational Congress on Advances in Affective Disorders,Jerusalem,1991
 
Kitap Bölüm Yazarlığı
 
1-Larenks Kanseri ve Boyun: Doç.Dr.M.Ömür,Ö.Doğan,Ç.Kaleli. Haseki Hastanesi Vakfı Vayını,İstanbul,1992: ?Larenks Kanseri ve Psikolojisi? A.Verimli,B.Biberci,sh:233-235
 
2-Psikiyatri Temel Kitabı: C.Güleç,E.Köroğlu,Hekimler Yayın Birliği,Ankara,1997: ?Şizoaffektif Bozukluk? ,F.Karadağ,A.Verimli,Cilt 1 sh:361-365
 
Kitap Editörlüğü
 
1-?Affektif Spektrum Bozuklukları?,Nobel Tıp Kitapevi,İstanbul,2004,156 sayfa
 
Hakemlik ve Yayın Danışma Kurulu üyeliği
 
1-Anadolu Psikiyatri Dergisi
 
2-Klinik Psikiyatri Dergisi
 
3-Yeni Symposium
 
4-Düşünen Adam Dergisi
 
Bilimsel Toplantılarda Oturum Başkanlığı ve Konuşmacılık
 
1-XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi,Ankara,25-28 Eylül 1996,Oturum Başkanı
 
2-Gazi Psikiyatri Günleri,Kemer/Antalya,1999,sh:17-32,Konuşmacı
 
3-IV.Uluslararası Bakırköy Günleri,İstanbul,3-5 Kasım 1999,Oturum Başkanı
 
4-Gazi Psikiyatri Günleri,Belek/Antalya,2000,sh:59-89,Konuşmacı
 
5-IX.Anadolu Psikiyatri Günleri,Edirne,13-17 Haziran 2000,Konferans
 
6-Ulusal Psikiyatri Kongresi,Marmaris,2002,Oturum Başkanı
 
Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulunda Görev Almak
 
1-XXIII.Ulusal Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Kongresi Genel Sekreterliği İstanbul,14-18 Eylül 1987.(Ulusal)
 
2-I.Uluslararası Bakırköy Günleri Genel Sekreterliği,İstanbul,15-17 Haziran 1990. (Uluslar arası)
 
3-II.Uluslararası Bakırköy Günleri Genel Sekreterliği,İstanbul,22-24 Mayıs 1993. (Uluslar arası)
 
4-XXIX.Ulusal Psikiyatri Kongresi Danışma Kurulu,Bursa,29 Eylül-4 Ekim 1993 (Ulusal)
 
5-3rd European Symposium on Drug Addiction and AIDS Başkanlığı,İstanbul 23-26 Oct 1995, (Uluslar arası)
 
6-III.Uluslararsı Bakırköy Günleri Başkanlığı,İstanbul,6-8 Kasım 1996 (Uluslar arası)
 
7-XXXIII.Ulusal Psikiyatri Kongresi Başkanlığı,Antalya,1-4 Ekim 1997(Ulusal)
 
8-II.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Başkanlığı,İstanbul,12-14 Kasım 1998
 
9-XXXV.Ulusal psikiyatri Kongresi Danışma Kurulu,Trabzon,1999,(Ulusal)
 
10-IV.Uluslararası Bakırköy Günleri Başkanlığı,İstanbul,3-5 Kasım 1999 (Uluslar arası)
 
11-XXX.Ulusal Psikiyatri Kongresi Danışma Kurulu,Nevşehir,9-14 Eylül 1994 (Ulusal)
 
12-Regional Congress of Biological Psychiatry Başkanlığı,İstanbul,3-5 July 2000 (Uluslar arası)
 
13-IX.Anadolu Psikiyatri Günleri Danışma Kurulu,Edirne,13-17 Haziran 2000 (Ulusal)
 
14-III.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Danışma Kurulu,Kapadokya,18-21 Haziran 2001, (Ulusal)
 
15-V.Uluslararası Bakırköy Günleri Başkanlığı,İstanbul,13-15 Mart 2003 (Uluslar arası)
 
Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri
 
1-1988 Kasım'dan başlayarak 2004 Temmuz'a kadar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Klinik Şefi Olarak Görev Yaptı. (34 Yarıyıl)
 
2-Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2004-2009 tarihleri arasında toplam 8 bahar yarıyıl "Psikiyatri" dersi vermeye devam etmektedir.
 
3-Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2004-2009 tarihleri arasında toplam 8 güz yarıyıl "Psikiyatri" dersi vermeye devam etmektedir.
 
Tez Yönetimi
 
1-Duygudurum Bozukluklarında Hücresel ve Hümoral Bağışıklık Sisteminin İncelenmesi,T.T,Şatır,1996
 
2-Bir Duygudurum Spektrum Bozukluğu Olarak İrritabl Kolon Sendromu M.Solmaz,1996
 
3-Migrenin Duygudurum Bozukluğu Spektrumundaki Yerinin Araştırılması,M.E.Arabacı,1997
 
4-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Babalarında?,E.Şanlık,2003
 
5-Remisyondaki Şizofreni Hastalarında Semptomatoloji,Sendrom ve Komorbidite Açısından Depresyonun Araştırılması,B,Özen,2003
 
?Daha 16 Tamamlanmış Tıpta Uzmanlık Tezi Yönetilmiş tez bulunmaktadır?
 
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
1-Verimli,A.,Taneli,B: Depresyonda biyojen aminlerin rolü ve biyojen amin prekursörlerinin tedavideki etkinliği. Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 3:201-208,1980
 
2-Taneli,B., Sarıçoğlu, F.,Verimli,A., Taneli,S., Özaşkınlı,S : Sıcak su ile provoke olan refleks kompleks parsiyel nöbetler ( Sıcak su epilepsisi). Bursa Tıp Fakültesi Dergisi. 2:217-222,1981
 
3-Verimli,A : Serebral lateralite ve Psikiyatrik hastalıklar. Düşünen Adam Dergisi, 1:1-5,1984
 
4-Verimli,A : Epilepsi ve Epilepsi ile birlikte görülen psikiyatrik rahatsızlıklar. Düşünen Adam Dergisi, 9:27-30, 1987
 
5-Verimli,A.,Arkonaç,O.,Çalışkan,M : Psikiyatrik belirti ile başlayan iki araknoid kist olgusu. Düşünen Adam Dergisi, 9:43-46,1987
 
6-Verimli,A.,Yenigün,M.,Abay,E : Elektrokonvulsif terapi (ECT) uygulanan hastalarda elektromekanik sistol değişiklikleri (QT) . Haseki Tıp Bülteni 3(26):184-187 1988
 
7-Verimli,A.,Çakmak,D. : Günümüzde Organik Psikiyatri Kavramı,Haseki Tıp Bülteni 1(28):82-85,1990
 
8-Türkcan,A.,Erdine,S.,Verimli,A. : Kronik Ağrılı Hastalarda Psikiyatrik Semptomatoloji. Ağrı Dergisi,5(1) sh:13-21,Ocak 1993
 
9-Karadağ, F.,Oral, E.T., Topuz, B., Sarılgan, G., Verimli,A. : Lityum Tedavisinin Yan Etkisi Olarak Siyalore: Olgu Sunumu. Düşünen Adam Dergisi, 7:2022 1994
 
10-Oral, E.T.,Karadağ, F., Özsoy, T.,Adanur,  A.İ.,Uçarer, N.,Solukçu, R.,Verimli, A. İki Uçlu Mizaç Bzukluğu Tedavisinde Valproat: Koruyucu Tedavide Yeni Bir Seçenek? Düşünen Adam Dergisi, 7(4): 4-8,1994
 
11-Oral,E.T., Yalçıner, B.,Karadağ, F.,Sarı, H.,Verimli,A. : Monopolar Mania and/or Multiple Sclerosis: A Case Report. Düşünen Adam Dergisi,7(4):20-22 1994
 
12-Yalçın,F.,Verimli,A.,Oral,E.T.,Kırlı,S. : Kronik Şizofrenlerde Serebral Lateralizasyon ve Yumuşak Nörolojik İşaretler. Düşünen Adam Dergisi 9(4):54-60,1996
 
13-Şatır,T.T.,Oral,E.T., Verimli,A., Aralsı, M., Deniz,G. : İlaç Kullanmayan Duygudurum Bozukluğu Hastalarında Hücresel Hümoral İmmünitenin İncelenmesi,Düşünen Adam Dergisi,9(4):18-22,1996
 
14-Solmaz, M.,Sayar, K.,Uğurad,İ., Oral,E.T.,Verimli,A., Tunçkale, A.,Ergen A.K. : İrritabl Kolon Sendromunda Psikiyatrik Bozukluklar. Türk Psikiyatri Dergisi,9(3):190-197,1998
 
15-Kurt,E.,Oral,E.T.,Verimli,A. : Şizofren ve Diğer Psikotik Hastalarda Klasik ve Yeni Antipsikotik İlaçların İnsülin ve Glikoz Metabolizması üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 12(2):57-63,2002
 
16-Oral,E.T.,Şahin,Ş.,Akman,B.,Verimli,A. : İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Tedaviye Uyum: ?Farz Edelim ki,Şeker Hastasısın.? Demek Yeterli mi? Anadolu Psikiyatri Dergisi,3:212-222,2002
 
17-Keleş,E.,Verimli,A.,Oral,E.T. : Depresyon Tedavisinde Bakırköy Örneği. Türkiye'de Psikiyatri,2003 (1-2):38-43
 
18- Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:169-178 Eken B., Verimli A., İzbırak G., Er O. ?Psikiyatrik Bozuklukta Lamotrijin Kullanımı
 
 
Diğerleri
 
1-Verimli,A: ülkemizde Uyuşturucu Kullanımının Yaygınlığı,Türkiye'de Uyuşturucu Madde Sorunları Semineri Kitabı,İstanbul,1996,sh:56-72
 
2-Verimli,A: Çocuk Suçlarında Uçucu Bağımlılığı, Çocuk istismarı ve Önlemleri Panel Kitabı,İstanbul,2002,sh:129-142
 
3-Verimli,A: Yeni Türk Lirası'na Geçişin Psikolojisi. Yeni Türk Lirası'na Geçiş Sempozyumu Kitabı,İstanbul,2004,sh:94-98
 
4- Verimli, A: Kadında duyguların Bedenselleşmesi Türkiye İş Bankası Yayınları "99 Sayfada Füsun Saka'yla Söyleşi" 2007
 
Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler
 
1-Taneli,B.,İtil,T., Özaşkınlı, S.,Verimli, A.,Sarıçoğlu,F., Nefesoğlu, T.,Bıdık,N. Bozok,M : SK & F 69634 ( Clopipazan) ile şizofrenik hastalarda yapılan pilot çalışma. XIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kıbrıs,1978
 
2-Taneli,B.,Taneli, S.,Özaşkınlı, S.,Sarıçoğlu, F.,Nefesoğlu,T., Verimli,A : Aşırı susuzluk hissi polıdipsi ve projektil kusma nöbetleri ile karakterize ender görülen bir epilepsi olgusu. XVII. Ulusal Psikiyatri ve nörolojik Bilimler kongresi İzmir ,1981
 
3- Taneli,B.,İtil, T.,Özaşkınlı, S.,Verimli,A., Sarıçoğlu,F.,Nefesoğlu, T.,Taneli, S. Bıdık, N., Bozok,M : Clopipazan ve Haloperidol ile şizofreniklerde çift-kör çalışma. XVII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,İzmir,1981 sh: 77-78
 
4-Taneli, B.,Taneli, S.,Özaşkınlı, S.,Nefesoğlu, T.,Sarıçoğlu, F.,Verimli, A. Psikoz ile Epilepsi Arasındaki İlişki.XVII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,İzmir,1981, sh:142-143
 
5-Arkonaç,O.,Aslaner,F.,Verimli,A : Nöroleptik idame tedavisinin kesilmesi, XXI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, Adana,1985 sh:181-185
 
6-Arkonaç, O.,Verimli, A.,Beyazyürek, M.,Koçak, I : Mizaç bozukluklarının tedavisinde ve önlenmesinde karbamazepin etkinliği 1-Manik hecmenin akut tedavisinde karbamazepin. XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 14-18 Eylül,1987, İstanbul
 
7-Arkonaç,O.,Tuncer, C.,Verimli,A., Beyazyürek,M., Ersül, Ç., Kalyoncu, A., Toker, F.,Karamustafalıoğlu,O : Değişik Depresyon guruplarında trazodone' un etkisi. XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,14-18 Eylül,1987 İstanbul
 
8-Arkonaç,O.,Verimli, A.,Tuncer, C.,Beyazyürek, M.,Ersül, Ç.,Toker, F. Kalyoncu, A.,Karamustafalıoğlu,O : Trazodone' un antidepresif etkisinin Amitriptiline ile karşılaştırılması. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi özet kitabı, Ankara, 1988 sh: 14
 
9-Ersül,Ç., Beyazyürek,M., Tuncer,C., Verimli,A., Karamustafalıoğlu, O. Samancı,A : Alkol Bağımlılığının bedensel komplikasyonları. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi özet kitabı, Ankara,1988, sh: 140
 
10-Beyazyürek, M.,Tuncer, C.,Ersül, Ç.,Verimli,A., Karamustafalıoğlu, O., Samancı,A.Alkol bağımlısı kadın hastalarda tiroid fonksiyonlarının incelenmesi. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi özet kitabı Ankara,1988, sh: 11
 
11-Ersül, Ç.,Beyazyürek, M.,Tuncer, C.,Verimli, A., Karamustaflıoğlu, O. Samancı,A : Alkol bağımlılığının çalışma hayatına etkisi, XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi özet kitabı,Ankara,1988, sh: 11
 
12-Ersül,Ç.,Verimli,A. : Çok Yüksek Doz Amineptine Kullanımı Saptanan üç Olgu Nedeniyle Amineptine Aşırı Dozu. XXVI.Ulusal Psikiyatri, ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,Cilt 2,İzmir,1990 sh:267-274
 
13-Verimli,A.,Saygılı,S. : Epilepsi ve Suç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, XXIV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,cilt 3, ,İzmir,1990,sh:509-511
 
14-Verimli,A.,Ersül,Ç.,Atalay,H.,Erkoç,H. : BT'de Sağ-Sol Hemisfer Lezyonu Gösteren Olgularda Psikiyatrik Klinik Tablo. XXVI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,cilt 3, İzmir,1990,sh:513-517
 
15-Verimli, A.,Ersül, Ç.,Atalay, H.,Aran, F.,Erkoç, H. : BT'de Lezyonun Lokalizasyonu ve Psikiyatrik Bozukluklar. XXVI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,cilt 3,İzmir,1990 sh:519-525
 
16-Verimli,A.,Ersül,Ç.,Atalay,H.,Erkoç,H. : Psikiyatrik Olgularda BT Değerlendirme ve Endikasyon Alanları.XXVI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,cilt 3, ,İzmir,1990 sh:527-533
 
17-Verimli,A.,Ersül,Ç.,Pınar,Z. : Bir Olgu Nedeni ile Periventriküler Vasküler Değişiklikler ve Kognitif Kusurlar. XXVI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı,cilt 3, ,İzmir,1990 sh:535-540
 
18-Verimli, A.,Ersül, Ç.,Atalay, H.,Özsoy, T.,Atay,T. : Epileptiklerde Psikiyatrik Bozuklukların Epilepsi nöbeti ile İlişkisi.XXVI.Ulusal Psikiyatri ve nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel yayınlar Kitabı,cilt 3, ,İzmir,1990 sh:541-553
 
19-Ataman,H.S.,Verimli,A.,Aydoğmuş,K. : Mental Retarde Çocukların Annelerinde Görülen Ruhsal Belirtiler. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:63
 
20-Kara, H.,Verimli, A.,Sayar, K.,Yazıcı, M.K.,Ağargün, M. : Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Kişilik Bozuklukları ve Kişilik Özellikleri.XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:99
 
21-Pınar,Z.,Verimli,A.,Ceylan,N.,Akyıldız,N. : Akut ve Kronik Şizofrenlerde El üstünlüğünün Sayısal Değerlendirilmesi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:164-165
 
22-Özsoy, T.,Verimli, A.,Kükürt, R.,Büyükkal, M.B. : Psikiyatrik Tanılarda Atipik Gurubu ve Sikloid Kavramı. XXVII: Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:165-166
 
23-Atalay,H.,Verimli,A.,Büyükkal,A.,Özsoy,T. : İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Psikomotor Epilepsi Semptomlarının Taranması. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:192
 
24-Verimli, A.,Kükürt, R.,Büyükkal, B.,Özsoy, T.,Atalay, H.,Altınöz,F. : Mental Retardasyona Eşlik Eden Psikiyatrik Tablolar.XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:206-207
 
25-Kükürt,R.,Ersül,Ç.,Verimli,A. : Antidepresif İlaçların Su-Elektrolit Dengesine Etkisi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:222
 
26-Kara,H.,Kükürt,R.,Verimli,A. : Depresyonda Hipomagnezemi: İki Olgu Bildirimi. XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi Özet Kitabı,Antalya,1991,sh:196-197
 
27-Verimli,A. : Mizaç Bozukluklarında BT,MRI,PET Bulguları. Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler I. Ulusal Sempozyum Kitabı,İstanbul,1991 sh:42-45
 
28-Verimli,A. : Mizaç Bozukluklarında Nöroendokrin Göstergeler. Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler I.Ulusal Sempozyum Kitabı,İstanbul,1991 sh:46-48
 
29-Verimli, A.,Saygılı, S.,Kükürt, R.,Altınöz, F.,Türkcan, A.,Atalay,H. : Standart Biyolojik Tedavilerle Kontrol Altına Alınamayan Hospitalize Psikiyatrik Olgularda Klonazepam. Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler I.Ulusal Sempozyum Kitabı,İstanbul,1991,sh:93-95
 
30-Verimli,A.,Oral,E.T., Karadağ, F.,Kükürt, R.,Özsoy, T.,Solukçu, R., Arabacı, M. 161 İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Olgusunun Sosyodemografik, Genetik, Klinik Değerlendirilmesi. XXIX. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı Bursa,1993 sh:52
 
31-Yalçın,F.,Verimli,A.,Kırlı,S.,Oral,E.T. : Şizofrenide Hemisferik Lateralizasyon ve Yumuşak Nörolojik Bulgular. XXIX.Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı,Bursa,1993,sh:34
 
32-Özsoy,T., Karadağ, F.,Oral, E.T., Bora, İ.,Verimli, A. : Mizaç Bozukluğu Tanısı Alan 213 Olgunun Değerlendirilmesi. XXX. Ulusal Psikiyatri Kongresi Nevşehir,1994
 
33-Karadağ,F., Aran,F.,Verimli,A., Oral, E.T., Eryıldız, D.,Solmaz, M. : Etkinliği ve Yan Etkileriyle Clozapine, Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi,Bursa,1995
 
34-Oral, E.T., Şahin, S.,Verimli,A. : Kronik Seyirli İki Hastalıkta Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi:Hasta ve Hekimlerin Düşünceleri, XXXIII. Ulusal Psikiyatri Kongresi,Antalya,1997
 
35-Arabacı, M.,Oral, E.T.,Verimli, A.,Öztürk, M.,Karadağ,F. : Migrenin Duygudurum Bozukluğu Spektrumundaki Yerinin Araştırılması. XXXIII. Ulusal Psikiyatri Kongresi,Antalya,1997
 
36-Sarılgan, G.,Erten, E.,Oral, E.T., Verimli,A., Karadağ,F. : The Comparison of Frontal Lobe Functions and Neurological Soft Signs of Bipolar Patients in First Manic Episode and in Remission. I.Efes Günleri Bipolar Bozukluklar Sempozyumu,Kuşadası,1998
 
37-Mumcu,C.,Mumcu,Ş.,Oral,E.T.,Verimli,A. : The Relationship Between Artistic Creativity and Mood Disorders. I.Efes Günleri Bipolar Bozukluklar Sempozyumu,Kuşadası,1998
 
38-Kurt,E.,Adanur,A.İ.,Oral,E.T.,Verimli,A. : Duygudurum Bozukluğu Hastalarında ve Birinci Derece Akrabalarında ?Affektif Spektrum Bozukluğu? XXXV.Ulusal Psikiyatri Kongresi,Trabzon,1999
 
39-Çavaş, A.,Verimli, A.,Oral, E.T.,Karadağ, F.,Özer,D. : Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda ve Birinci-İkinci Derecede Akrabalarında Duygudurum Bozuklukları ve Duygudurum Spektrum Bozukluğunun Araştırılması. XXXV. Ulusal Psikiyatri Kongresi Tam Metin Kitabı,Trabzon,1999,sh: 317-322
 
40- 02 - 07 Nisan 2005: 13th AEP Congress in Munich: Katılımcı
 
41- 07 - 10 Nisan 2005: 9. Gazi Psikiyatri İnteraktif Kongre Antalya: Panelist "Cannabis, Cannabinol ve Psikoz"
 
42- 05 Mayıs 2005 İstek Vakfı Sempozyum: "Çocuk ve Ergenlerde Suçluluk Oranları ve Çözümleri" İstanbul: Panelist
 
43- 28 Haziran - 3 Temmuz 2005: 8. Uluslar arası Biyolojik Psikiyatri Kongresi Viyana: Katılımcı
 
44- 31 Ağustos - 4 Eylül 2005: Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Çeşme: Oturum Başkanı
 
45- 10 - 16 Eylül 2005: XIII. Dünya Psikiyatri Kongresi Kahire/ Mısır: Katılımcı
 
46- 16 - 20 Kasım 2005: 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi Erzurum: Katılımcı
 
47- 14 - 18 Aralık 2005: 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi İstanbul: Katılımcı
 
48- 04 - 07 Mart 2006: 14th AEP Congress in Nice: Katılımcı
 
49- 08 - 12 Mart 2006: II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi İstanbul: Oturum başkanı ve Panelist "Kadın ve Erkek Beyni Arasındaki Farklar"
 
50- 30 Mart - 02 Nisan 2006: Mood Disorder Kongresi İstanbul: Katılımcı
 
51- 06 - 09 Nisan 2006: 10. Gazi Psikiyatri İnteraktif Kongre Kıbrıs: Panelist
 
52- 08 - 10 Mayıs 2006: VI. Uluslar arası Bakırköy Günleri İstanbul: Katılımcı
 
53- 14 - 18 Haziran 2006: XV. Anadolu Psikiyatri Günleri Samsun: Katılımcı
 
54- 22 - 25 Haziran 2006: XIII. Sosyal Psikiyatri Kongresi Bursa: Oturum Başkanı
 
55- 01 - 05 Kasım 2006: 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi İstanbul: Panelist "İnsan Beyni ve Politik Davranış"
 
56- 05 - 07 Ekim 2006: Anti Aging Sempozyumu İstanbul: Panelist "Yaşlanmanın Ruhsal Yönü"
 
57- 23-25 Şubat 2007: II. Şizofreni Akademisi Antalya: Katılımcı
 
58- 17-21 Mart 2007: 15th AEP Congress in Madrid: Katılımcı
 
59- 21-25 Mart 2007: XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi İstanbul: Katılımcı
 
60- 04-08 Nisan 2007: 11. Gazi Psikiyatri Günleri Kıbrıs: Olgu Sunumları ve Katılımcı süpervizyonu
 
61- II. Ulusal  Pskofarmakoloji Kongresi 21-25 Haziran 2007 İstanbul ?Oturum Başkanı? Kanıta dayalı tıp ışığında duygudurum bozuklukları: Gerçekler ve Mitler
 
62- VI. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 04-08 Eylül 2007 Mersin ?Oturum Başkanı ve Konuşmacı ?Tedaviye Dirençli Depresyonda Lamotrigine?
 
63- I. Ulusal Kognitif ve davranışçı Terapiler Derneği Kongresi 29-30 Eylül 2007 İstanbul Katılımcı
 
64- ECNP (Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi) 13-17 Ekim 2007 Viyana Katılımcı
 
65- 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi 23-28 Ekim 2007 İstanbul Katılımcı
 
66- VI. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 5-8Eylül 2007 Mersin ?Rezistant Depresyonda Lamotrigine Kullanımı?
 
67- III. Şizofreni Akademisi 22-24 Şubat 2008 Antalya Katılımcı
 
68- I. Uluslararası Yeşilay Bağımlılık Kongresi 27 Şubat 2008 İstanbul Panelist: ?Trafikte Uyuşturucu Bağımlılığı?
 
69- V. Ulusal Anksiyete Kongresi 5-9 Mart 2008 Bursa Oturum Başkanı: ?Obsessif Kompulsif Bozukluk?
 
70- XII. Gazi Psikiyatri Günleri 2-6 Nisan 2008 Kıbrıs Olgu Sunumları ve Katılımcı süpervizyonu
 
71- 44.Ulusal Psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya Katılımcı
 
72- II. Uluslararası Yeşilay Bağımlılık Kongresi 9-10 Şubat 2009 İstanbul Pane: "Bağımlılık Sorununa Yeni Yaklaşım ve Çözüm Önerileri"
 
73- IV. Şizofreni Akademisi | 27 Şubat - 01 Mart 2009, Antalya Katılımcı
 
74- WPA "Treatments in Psychiatry: A New Update, 01-04 Nİsan 2009, Floransa, Katılımcı
 
75- VII. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 2-5 Haziran 2009 Edirne Oturum Başkanı: "Epilepsi ve Duygudurum Bozuklukları (Bipolar Bozukluklar, Depresyon ve İnteriktal Disforik Bozukluklar)
 
76- Depresyon Akademisi 6-8 Kasım 2009 Antalya Katılımcı (Depresyon'dan Bipolar'a)
 
77- XIV. Gazi Psikiyatri Kongresi, 31 Mart-04 Nisan 2010, Kıbrıs, Katılımcı
 
78- 22. Kalp Haftası Etkinlikleri, 11-18 Nisan 2010, Vefa Lisesi ve Robet Kolejde "Bağımlılık ve Gençlik" Konferansı Panelist
 
79- 29-30 Nisan 2010 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cinsel Suçlar Sempozyumu, İstanbul " Cinsel Suçlar ve Psikiyatri " Panelist
 
80- 23rd ECPN Kongresi, 28 Ağustos - 1 Eylül 2010 Amsterdam / Hollanda , Katılımcı
 
81- Depresyon ve Bipolar Bozukluklar Akademisi, 05 - 08 Kasım 2010 , Antalya, Katılımcı
 
82- 2 - 4 Mayıs 2011, Çoçuk Gelişimi Eğitim Günleri, İstanbul Fatih Üniversitesi, Panelist: " Aile içi şiddete uğrayan çoçukların saldırgan eğilimleri "
 
 
83- 2 - 5 Haziran 2011, 7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi, 2 - 5 Haziran 2011, İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Katılımcı
 
84- 28.06 - 01.07 2011, 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Katılımcı ve Jüri Üyesi
 
85- 09 - 13 Eylül 2011, 6. Ulusal Anksiyete Kongresi, Girne/Kıbrıs, Oturum Başkanı ve Panelist: " Dirençli Depresyonda Somatik Tedaviler"
 
86- 27 - 31 Mayıs 2012, 1. İstanbul - Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, İstanbul, Katılımcı
 
87- 09 - 13 Ekim 2012, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Katılımcı
 
88- 04 - 07 Nisan 2013, Gazi Psikiyatri İnteraktif Kongresi, Girne/Kıbrıs, Oturum Başkanı: " Bipolar Bozukluk Tedavisinde Tedaviye Dirençli Durumlar "
 
89- 10 Mayıs 2013, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Sube Müdürlüğü Eğitim Programı, Gayrettepe/İstanbul, " Motorlu Polis Timleri (Yunuslar) Eğitim Programı "
 
90- 24 - 28 Eylül 2013, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Katılımcı
 
91- 28 Kasım - 1 Aralık 2013, 8. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, İzmir, Katılımcı
 
92- 3 - 6 Nisan 2014,  Psikiyatri Akademisi İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi 2014 ( İPEK ), K.K.T.C., Konuşmacı : "Adli   ya da Hukuksal Davalarla Karşılaşan  Psikiyatrist' in Olay Yaklaşımı ve Tecrübeler " 
 
93- 18 - 21 Ekim 2014, 27 th ECNP Congress, Berlin, Katılımcı
 
94- 2 - 5 Nisan 2015,  Psikiyatri Akademisi İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi 2014 ( İPEK ), Konuşmacı : " Epilepsi vb. Organik Durumlarla, Ailevi Sporadik Şizofrenin Klinik İlişkisi, Klinik Görüşmeleri ve Tedavi Yaklaşımları Nelerdir. " 
 
 
Yöneticilik
 
1994 - 2004 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli © 2010 | Naya Bilişim